Rozwód w kościele

Potocznie nazywany „rozwód kościelny”, to stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w Kościele Katolickim. Stwierdzenie nieważności małżeństwa można uzyskać po przeprowadzeniu postępowania sądowego – procesu, przed właściwym sądem kościelnym. Sądy kościelne, które prowadzą między innymi procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, znajdują się…

Adwokat kościelny

Adwokatem kościelnym, zgodnie z kanonem 1483 Kodeksu Prawa Kanonicznego winna być osoba pełnoletnia i nienaruszonej sławy. Ponadto, adwokat powinien być katolikiem, doktorem prawa kanonicznego lub skądinąd biegłym i zatwierdzonym przez biskupa diecezjalnego. Mgr. lic. Tomasz Trzciński jest prawnikiem kanonistą, specjalizującym…

Wniosek o rozwód kościelny

„Rozwód kościelny”, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa, można uzyskać po przeprowadzeniu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Proces wszczyna się poprzez złożenie we właściwym sądzie kościelnym pozwu, który w procesie kościelnym nazywany jest skargą powodową. Chcąc, aby skarga powodowa została przyjęta przez…