Potocznie nazywany „rozwód kościelny”, to stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w Kościele Katolickim. Stwierdzenie nieważności małżeństwa można uzyskać po przeprowadzeniu postępowania sądowego – procesu, przed właściwym sądem kościelnym. Sądy kościelne, które prowadzą między innymi procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, znajdują się w każdej diecezji na terenie Polski. Celem takiego postępowania jest zbadanie, czy dane małżeństwo zostało ważnie czy nieważnie zawarte. Sąd badając daną sprawę ustala, czy w chwili zawierania małżeństwa istniała któraś z przesłanek określonych przez Kodeks Prawa Kanonicznego, powodująca nieważności małżeństwa w chwili jego zawierania. Po przeprowadzeniu takiego postępowania, sąd wyda wyrok, w którym stwierdzi, czy w jego ocenie małżeństwo zostało zawarte ważnie czy nieważnie. Jeżeli wyrokiem Trybunał orzeknie nieważności małżeństwa, możemy wtedy stwierdzić, że małżonkowie uzyskali tzw. „rozwód kościelny”.

Rozwód w kościele

Dodaj komentarz