Adwokatem kościelnym, zgodnie z kanonem 1483 Kodeksu Prawa Kanonicznego winna być osoba pełnoletnia i nienaruszonej sławy. Ponadto, adwokat powinien być katolikiem, doktorem prawa kanonicznego lub skądinąd biegłym i zatwierdzonym przez biskupa diecezjalnego. Mgr. lic. Tomasz Trzciński jest prawnikiem kanonistą, specjalizującym się w dziedzinie prawa kanonicznego. Wiedze z zakresu prawa kanonicznego zdobył w ramach studiów wyższych na Wydziale Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada ponadto uprawnienia do pełnienia funkcji w sądownictwie kościelnej. Od 2010 r., mgr. lic Tomasz Trzciński w ramach prowadzonej praktyki, pełni samodzielnie funkcję adwokata kościelnego oraz pełnomocnika w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych na terenie całego kraju.

Adwokat kościelny

Dodaj komentarz