Kancelaria Prawa Kanonicznego KANON specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu kościelnego prawa małżeńskiego. Przedmiotem naszej działalności jest w szczególności pomoc prawna w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie nazywanych jako „rozwód kościelny”, czy „unieważnienie małżeństwa”.

Założycielem Kancelarii Prawa Kanonicznego KANON jest licencjonowany magister prawa kanonicznego, adwokat kościelny Tomasz Trzciński, który wiedze w dziedzinie prawa kanonicznego zdobył w ramach studiów wyższe na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując uprawnienia i kwalifikacje do obejmowania funkcji w sądownictwie kościelnym, w tym w szczególności sprawowania funkcji adwokata kościelnego.

Porady prawne

W zakresie naszych usług znajdą Państwo porady prawne dotyczące informacji o charakterze i przebiegu procesu, podstawach prawnych dot. sprawy oraz wszelkich pytań.

Read more

Prowadzenie procesu

Prowadzenie procesu przez adwokata/pełnomocnika, to reprezentowanie klienta w sądzie w trakcie trwania procesu i podejmowanie wszystkich czynności sądowych w trakcie procesu.

Read more

Sporządzanie pism

W trakcie trwania procesu, strona czynnie uczestnicząca w procesie, musi liczyć się z obowiązkiem przygotowania odpowiedzi na pisma przesyłane przez sąd, jak również sporządzania innych pism procesowych, służących obronie swoich twierdzeń.

Read more

Szeroki zakres usług

Sprawdź jak kompleksowo możemy zająć się Twoją sprawą!