stwierdzenie nieważności małżeństwa

Czasami to jedyne wyjście


Rozważasz proces o orzeczenie nieważności
małżeństwa kościelnego?


660 866 886 Sprawdź swoje szanse

Nieważność małżeństwa

Czujesz się ofiarą małżeństwa?

Masz poczucie uwięzienia w związku małżeńskim, który już nie istnieje? Chcesz odzyskać “wolność” i możliwość kierowania własnym życiem tak jak chcesz?

Chociaż w Kościele nie ma rozwodów, to istnieją podstawy prawne do stwierdzenia nieważności małżeństwa, co pozwoli Ci wyjść formalnie ze związku, który już nie istnieje.

Orzeczenie nieważności

Zrzuć ten ciężar

Unieważnienie małżeństwa kościelnego może być dla Ciebie nowym początkiem. Odzyskasz spokój ducha, możliwość pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła, a przede wszystkim możliwość swobodnego planowania i układania sobie życia.


Dyskretna, niezobowiązująca rozmowa:

660 866 886

Formularz kontaktowy:

Bezpłatna konsultacja

Rozwód kościelny

Na początek

Unieważnienie ślubu kościelnego, unieważnienie małżeństwa kościelnego i rozwód kościelny to określenia potoczne. Z punktu widzenia prawa kanonicznego są one nieprawidłowe, ale w mowie potocznej oznaczają to samo, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.


Wszystko na temat:

Rozwód Kościelny

Prawo Kanoniczne

Warto wiedzieć

W przypadku Kościoła Katolickiego mówimy o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, orzeczeniu nieważności małżeństwa kościelnego lub orzeczeniu nieważności sakramentu małżeństwa.


Dowiedz się więcej:

Kodeks Prawa Kanonicznego

Rozwód kościelny

Najważniejsze na początek

Unieważnienie ślubu kościelnego, unieważnienie małżeństwa kościelnego i rozwód kościelny to określenia potoczne. Z punktu widzenia prawa kanonicznego są one nieprawidłowe, ale w mowie potocznej oznaczają to samo, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.


Wszystko na temat:

Rozwód Kościelny

Prawo Kanoniczne

Musisz wiedzieć

W przypadku Kościoła Katolickiego mówimy o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, orzeczeniu nieważności małżeństwa kościelnego lub orzeczeniu nieważności sakramentu małżeństwa.


Dowiedz się więcej:

Kodeks Prawa Kanonicznego

Adwokat Kościelny

Pomoc Prawna

Chcesz uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego? Obecność adwokata kościelnego znacznie zwiększa Twoje szanse i minimalizuje ryzyko niepowodzenia procesu.

Mogę Ci pomóc

Jeśli jesteś osobą, która:

 • nie rozpoczęła jeszcze procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a chce uzyskać szczegółowe informacje na ten temat i odpowiednie wskazówki,
 • rozpoczęła już proces i jesteś stroną powodową,
 • otrzymała wezwanie do sądu jako strona pozwana w procesie.

Wsparcie adwokata

Kompleksowa pomoc prawna
przed sądami kościelnymi.

Skończ z niepewnością

Szansa na nowe życie

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego jest skomplikowanym procesem. Wymagającym dokładnego zbadania okoliczności zawarcia związku i wykazania, że przynajmniej jedno z kryteriów zostało spełnione. Kluczowe jest ustalenie, czy w momencie zawarcia małżeństwa istniały przyczyny uniemożliwiające jego ważne i skuteczne zawarcie według prawa kanonicznego.


Wszystkie przesłanki:

Przyczyny nieważności małżeństwa

Adwokat Kościelny Warszawa

Tomasz Trzciński

Wspieram osoby, które zamiast wspólnoty całego życia, świętego i nierozerwalnego przymierza, stały się ofiarami małżeństwa na skutek zaistniałych przeszkód i wad. Nazywam się Tomasz Trzciński i od 2008 specjalizuję się w prawie kanonicznym i procesach o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa.


Dyskretna, niezobowiązująca rozmowa:

660 866 886

Formularz kontaktowy:

Bezpłatna konsultacja

Podstawowe
przesłanki

orzeczenia o nieważności małżeństwa:


Brak zdolności do zawarcia małżeństwa. Gdy przynajmniej jedna ze stron nie jest w stanie zrozumieć lub podjąć zobowiązań małżeńskich z powodu psychicznego ograniczenia lub braku dojrzałości.

Brak wymaganej zgody małżeńskiej. Gdy zgoda została wyrażona pod przymusem, w wyniku strachu, błędu co do osoby lub istoty sakramentu, może to być podstawą do stwierdzenia nieważności.

Wyłączenie istotnych właściwości małżeństwa. Gdy jedna ze stron wyłącza celowo wierność, nierozerwalność lub otwartość na potomstwo, małżeństwo może zostać uznane za nieważne.

Brak formy kanonicznej. Gdy opisana w prawie kościelnym forma zawarcia sakramentu nie została zachowana.

Istnienie przeszkody prawa kościelnego. Gdy wystąpiły okoliczności, które według prawa kanonicznego uniemożliwiają zawarcie ważnego małżeństwa, np. bliskość pokrewieństwa, święcenia kapłańskie, istniejące ważne małżeństwo.

Fałszywy motyw zawarcia małżeństwa. Gdy małżeństwo zostało zawarte z fałszywych przyczyn, które były niezgodne z zasadami sakramentu, takich jak zawarcie związku wyłącznie dla korzyści materialnych czy społecznych, bez zamiaru tworzenia trwałej wspólnoty małżeńskiej.

Brak woli posiadania dzieci. Gdy miało miejsce świadome i trwałe wykluczenie otwartości na potomstwo bez ważnego powodu.

FAQ

Pytania i odpowiedzi


Z pewnością masz wiele pytań przed rozpoczęciem nowego etapu.

1Czym jest rozwód kościelny?

W Kościele nie ma ani rozwodu ani unieważnienia małżeństwa. To określenia potoczne. Właściwe określenie to: stwierdzenie nieważności małżeństwa. Chodzi o uznanie, iż taki związek w ogóle nie istniał, ponieważ nie został ważnie zawarty.

Na potrzeby lepszego zrozumienia materii, w dalszej części FAQ, będę korzystał z tego niepoprawnego zwrotu jedynie w celu lepszego zobrazowania.

Czytaj też:

Rozwód Kościelny

2Jak unieważnić ślub kościelny?

Prawidłowo, to: proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jest on skomplikowany i wymaga przestrzegania określonych procedur zgodnie z prawem kanonicznym.

Podstawowe etapy:

 1. Zrozumienie podstaw. Pamiętaj, że unieważnienie ślubu kościelnego nie jest „katolickim rozwodem”. Powtarzam do do znudzenia.
 2. Konsultacja z adwokatem kościelnym. Nie jest obowiązkowa, ale wskazana.
 3. Zebranie dokumentów. Prócz niezbędnych dokumentów formalnych należy również zgromadzić niezbędny materiał dowodowy.
 4. Petycja z uzasadnieniem. Dobranie odpowiednich przesłanek i ich rzeczowe uzasadnienie.
 5. Proces sądowy. Podczas procesu kościelnego obie strony, świadkowie oraz ewentualni eksperci (np. psychologowie) będą przesłuchiwani.
 6. Decyzja. Na koniec procesu trybunał wyda wyrok – stwierdzenie nieważności małżeństwa (lub jej brak).
 7. Możliwość apelacji. Jeśli którakolwiek ze stron nie zgadza się z wyrokiem, ma prawo do wniesienia apelacji do wyższego trybunału kościelnego.
3Ile kosztuje rozwód kościelny?

Cena stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego zależy od charakteru prowadzonej sprawy, okoliczności i poziomu skomplikowania. Wysokość honorarium adwokata kościelnego jest zazwyczaj ustalana indywidualnie. Należy być przygotowanym na koszty od kilkuset do kilku tysięcy złotych za kilkuletni proces. Prócz wynagrodzenia adwokata kościelnego / kancelarii, na cenę procesu będą składały się również opłaty za wniesienie skargi do sądu, prowadzenie procesu przez trybunał kościelny, czy też opłacenie konsultacji specjalistycznych (np. psychologicznej).

Więcej o cenach:

Ile kosztuje unieważnienie ślubu kościelnego?

4Ile trwa rozwód kościelny?

Czas trwania procesu unieważnienia małżeństwa kościelnego może się znacznie różnić i zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie sprawy, obciążenie pracą trybunału kościelnego, dostępność świadków oraz kompletność i jakość przedstawionych dowodów. W zależności od tych okoliczności, proces może trwać nawet kilka lat.

Ważne jest, aby od samego początku przygotować się na to, że proces może zająć więcej czasu, niż się początkowo spodziewano. Konsultacja z adwokatem kościelnym może pomóc w uzyskaniu bardziej precyzyjnej oceny czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu w konkretnym przypadku.

5Jakie są konsekwencje unieważnienia małżeństwa kościelnego?

Konsekwencje stwierdzenie nieważności małżeństwa to szereg korzyści związanych z możliwością ponownego pełnego uczestniczenia w życiu Kościoła katolickiego.

Zyskasz przede wszystkim:

 • możliwość przyjmowania niektórych sakramentów świętych (np. Eucharystia czy Małżeństwo).
 • sprawowania niektórych funkcji w Kościele (np. zostanie matką lub ojcem chrzestnym).

stwierdzenie nieważności małżeństwa

Przydatna wiedza

Obawiasz się skomplikowanego i niezrozumiałego procesu prawnego? Skorzystaj z poniższych artykułów, lub przeglądaj wszystkie porady.

Rozwód kościelny? Nie. Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Kompendium.

Rozwód kościelny, często mylnie rozumiany jako synonim cywilnego rozwiązania małżeństwa. Tymczasem, stanowi unikalną procedurę uregulowaną prawem kanonicznym, mającą na celu stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego zawartego w […]


Czytaj więcej

Kodeks Prawa Kanonicznego

Kodeks Prawa Kanonicznego, stanowiący fundament normatywny regulujący życie Kościoła Katolickiego, pełni rolę kluczowego elementu w strukturze prawno-organizacyjnej Kościoła jako instytucji. Jego korzenie sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy […]


Czytaj więcej

Koszt rozwodu kościelnego

Rozważając podjęcie kroków zmierzających do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ważnym jest ustalenie jaka jest cena uzyskania rozwodu kościelnego. Na koszty związane z przeprowadzeniem takiego […]


Czytaj więcej

Obrońca węzła małżeńskiego

W systemie prawa kanonicznego, funkcja obrońcy węzła małżeńskiego odgrywa kluczową rolę w procesach dotyczących nieważności małżeństwa. Jego zadaniem jest ochrona sakramentalności i nierozerwalności małżeństwa przez rzetelne […]


Czytaj więcej

Adwokat kościelny

Adwokaci kościelni, w kontekście szeroko rozumianego prawa kanonicznego, odgrywają istotną rolę. Ich działalność wpisuje się w zapewnienie sprawiedliwości i przestrzegania norm prawnych w Kościele Katolickim. Zawód […]


Czytaj więcej

Powody do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

Małżeństwo w Kościele katolickim jest uznawane nie tylko za święty sakrament, ale również za prawnie wiążącą umowę między dwojgiem ludzi i Bogiem. Istnieją jednak sytuacje, w […]


Czytaj więcej

KANON

Kontakt


Kancelaria Prawa Kanonicznego
KANON Tomasz Trzciński
Adwokat Kościelny
ul. Chłodna 22A lok. 9/10
00-891 Warszawa


tel: 660 866 886


Osobom mieszkającym z dala od Warszawy lub mieszkającym poza granicami kraju, oferuję współpracę za pośrednictwem aplikacji Teams lub innej (do uzgodnienia).

Cała Polska

Wsparcie w każdej Diecezji

Prawo Kanoniczne

Bezpłatna Konsultacja


Wstępna, dyskretna i niezobowiązująca konsultacja

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Odezwę się nawet jutro
  Administratorem danych jest: Tomasz Trzciński. Polityka prywatności.