„Unieważnienie ślubu” to błędne określenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zgodnie z Nauką Kościoła, małżeństwa nie da się unieważnić. Można jedynie mówić o stwierdzeniu jego nieważność. Procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa zajmują się sądy kościelne, które mają swoje siedziby w każdej diecezji przy kurii diecezjalnej. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, to postępowanie sądowe, którego celem jest ustalenie czy dane małżeństwo zostało ważnie, czy nieważnie zawarte. Sąd prowadząc proces ma za zadanie ustalić , czy w chwili zawierania małżeństwa istniała któraś z przesłanek określonych przez Kodeks Prawa Kanonicznego, powodująca jego nieważności już w chwili jego zawierania. Jeśli sąd ustali, że w chwili zawierania małżeństwa istniała przynajmniej jedna z przesłanek powodujących jego nieważność, w wyroku orzeka się nieważność małżeństwa, którego proces dotyczy.

Unieważnienie ślubu

Dodaj komentarz