„Rozwodem kościelnym” potocznie nazywa się stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w Kościele Katolickim. Stwierdzenie nieważności małżeństwa można uzyskać poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego – procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, przed właściwym sądem kościelnym. Sądy kościelne prowadzące między innymi procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, mają siedziby przy kuriach diecezjalnych. Celem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest zbadanie, czy dane małżeństwo zostało ważnie czy nieważnie zawarte. Sąd badając daną sprawę ustala, czy w chwili zawierania małżeństwa istniała któraś z przesłanek określonych przez Kodeks Prawa Kanonicznego, powodująca jego nieważności. Po przeprowadzeniu takiego postępowania, sąd wydaje wyrok, w którym stwierdza, czy małżeństwo zostało ważnie czy nieważnie zawarte. Jeżeli wyrokiem Trybunał orzeknie nieważności małżeństwa, możemy wtedy potocznie powiedzieć, że małżonkowie uzyskali „rozwód kościelny”.

 

Rozwód kościelny

Dodaj komentarz