W trakcie trwania procesu, strona czynnie uczestnicząca w procesie, musi liczyć się z obowiązkiem przygotowania odpowiedzi na pisma przesyłane przez sąd, jak również sporządzania innych pism procesowych, służących obronie swoich twierdzeń.

Wychodząc z pomocą stronom procesowym, oferujemy sporządzanie wszystkich pism procesowych w toku procesu.

Dodaj komentarz