„Rozwiązania małżeństwa” w Kościele Katolickim nie można dokonać. Zgodnie bowiem z Nauką Kościoła, małżeństwa ważnie zawartego nie da się rozwiązać. Błędnie mówiąc o „rozwiązaniu małżeństwa”, mamy na myśli stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ewentualnego uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa możemy dokonać po przeprowadzeniu odpowiedniego procesu sądowego w sądzie kościelnym. Celem takiego procesu jest zbadanie czy przy zawieraniu małżeństwa spełnione zostały wszystkie potrzebne dla jego ważności warunki określone w prawie kanonicznym. Jeśli sąd w trakcie procesu ustali, że przy zawieraniu małżeństwa zabrakło któregoś z niezbędnych elementów do jego ważności, sąd może orzec nieważność takiego małżeństwa.

Rozwiązanie małżeństwa

Dodaj komentarz