Prowadzenie procesu przez adwokata/pełnomocnika, to reprezentowanie klienta w sądzie w trakcie trwania procesu i podejmowanie wszystkich czynności sądowych w trakcie procesu.

Prowadzenie procesu obejmuje w szczególności:

  • sporządzenie skargi powodowej (pozwu) do sądu,
  • przygotowanie stron i świadków do przesłuchań,
  • sporządzenie wszystkich pism w trakcie trwania procesu,
  • stawiennictwo w sądzie w terminach wskazanych przez sąd,
  • udzielanie wyczerpujących informacji i wyjaśnień w toku procesu,
  • bieżący monitoring sprawy i informowanie klienta o stanie sprawy.

Dodaj komentarz