Procedura procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest dość złożona i różnić się może w zależności od tego, w jakim trybie proces będzie się toczyć. Z uwagi na to, że każda sprawa jest inna, może być prowadzona przed sądem kościelnym w innym trybie. Zalecamy zatem w pierwszej kolejności umówienie się na konsultację prawną z prawnikiem naszej kancelarii. W ramach spotkania osoba zainteresowana prowadzeniem procesu o stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa uzyska informacje na temat tego, czy istnieją podstawy prawne do stwierdzenia nieważności jej małżeństwa, a ponadto, osoba zainteresowana uzyska wszelkie informacje o poszczególnych etapach procesu.

Procedury unieważnienia małżeństwa

Dodaj komentarz