W zakresie naszych usług znajdą Państwo porady prawne dotyczące informacji o charakterze i przebiegu procesu, podstawach prawnych dot. sprawy oraz wszelkich pytań.

Porady prawne to w szczególności:

  • udzielenie informacji o charakterze procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jego przebiegu, poszczególnych etapach procesu,
  • poinstruowanie osoby, która chce rozpocząć proces, o tym jak należy się do niego przygotować i jakie dokumenty zgromadzić,
  • wyjaśnienie podstaw prawnych, które mogą stanowić przesłankę i zasadność rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
  • zbadanie konkretnej sprawy klienta, pod kątem istnienia lub nie istnienia podstawy prawnej rozpoczęcia procesu,
  • wyczerpujące udzielanie informacji co do sposobu działania przez stronę na każdym etapie procesu,
  • udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania klienta w temacie stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Dodaj komentarz