Kancelaria Prawa Kanonicznego KANON, to kancelaria prawna zajmująca się obsługą prawną w sprawach z dziedziny prawa kanonicznego. Szczególnym przedmiotem działalności kancelarii KANON jest pomoc prawna oraz reprezentacja stron przed sądem w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zakres pomocy prawnej udzielanej przez zespół kancelarii uzależniony jest od potrzeb klienta. Oferujemy zarówno doraźną pomoc prawną w czasie trwania procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jak również pełną obsługę prawną i reprezentację klienta przed sądem w czasie procesu. Pomoc prawna z naszej strony polega w szczególności na zbadaniu sprawy pod kątem istnienia przesłanek do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa; sporządzeniu skargi powodowej oraz innych pism w trakcie trwania procesu; udzielaniu porad i konsultacji prawnych; przygotowaniu stron i świadków w procesie do przesłuchania przed sądem.

Kancelaria kanoniczna Warszawa

Dodaj komentarz