„Rozwód kościelny”, a poprawnie mówiąc stwierdzenie nieważności małżeństwa uzyskuję się poprzez przeprowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Procesy takie prowadzą sądy kościelne, które znajdują się w każdej diecezji przy kurii diecezjalnej. Proces wszczyna się poprzez złożenie we właściwym sądzie kościelnym pozwu, który w procesie kościelnym nazywany jest skargą powodową. Przed złożeniem skargi powodowej poleca się wcześniejsze skonsultowanie sprawy z prawnikiem kanonistom naszej kancelarii, celem ustalenia czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności konkretnego małżeństwa. Jeśli zostanie ustalone, że istnieją podstawy prawne do rozpoczęcia procesu, należy sporządzić skargę powodową i złożyć ją w biurze podawczym sądu kościelnego. Skarga powodowa poprawnie sporządzona, z zachowanie wszystkich jej elementów wymaganych prawem, zostaje przyjęta przez sąd i rozpoczyna się proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Jak wziąć rozwód kościelny

Dodaj komentarz