Wysokość kosztów postępowania o stwierdzenia nieważności małżeństwa jest zróżnicowana, a różnice te wynikają z kilku czynników. Po pierwsze: wysokość opłaty sądowej jaką należy uiścić przy rozpoczęciu procesu w sądzie, uzależniona jest od tego, w którym sądzie sprawa się toczy. Sądy pobierają opłatę za prowadzenie procesu w wysokości od 800zł do 2.200 zł. Drugim czynnikiem wpływającym na różnice wysokości kosztów w uzyskaniu „rozwodu kościelnego”, jest wysokość wynagrodzenia jakie pobiera adwokat prowadzący sprawę. Koszt obsługi prawnej ze strony adwokata uzależniony jest od zakresu jego udziału w procesie i pomocy prawnej. W miejscu tym należy obalić mit, jakoby adwokaci kościelni pobierali opłaty za obsługę prawną liczoną w dziesiątkach tysięcy złotych.

Cena rozwodu kościelnego

Dodaj komentarz