2024-05-08

Adwokat kościelny

Adwokaci kościelni, w kontekście szeroko rozumianego prawa kanonicznego, odgrywają istotną rolę. Ich działalność wpisuje się w zapewnienie sprawiedliwości i przestrzegania norm prawnych w Kościele Katolickim. Zawód […]
2024-05-08

Obrońca węzła małżeńskiego

W systemie prawa kanonicznego, funkcja obrońcy węzła małżeńskiego odgrywa kluczową rolę w procesach dotyczących nieważności małżeństwa. Jego zadaniem jest ochrona sakramentalności i nierozerwalności małżeństwa przez rzetelne […]
2024-05-08

Koszt rozwodu kościelnego

Rozważając podjęcie kroków zmierzających do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ważnym jest ustalenie jaka jest cena uzyskania rozwodu kościelnego. Na koszty związane z przeprowadzeniem takiego […]
2024-04-09

Kodeks Prawa Kanonicznego

Kodeks Prawa Kanonicznego, stanowiący fundament normatywny regulujący życie Kościoła Katolickiego, pełni rolę kluczowego elementu w strukturze prawno-organizacyjnej Kościoła jako instytucji. Jego korzenie sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy […]