Stwierdzenie nieważności ślubu, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w Kościele, to orzeczenie sądowe przesądzające o tym, że konkretne małżeństwo nie zostało ważnie zawarte. Orzeczenie sądowe stwierdzające nieważność małżeństwa uzyskuje się poprzez przeprowadzenie odpowiedniego procesu sądowego. Prowadzeniem takich procesów zajmują się sądy kościelne, które znajdują się w każdej diecezji. Celem takich procesów sądowych jest zbadanie, czy małżeństwo, którego sprawa dotyczy, zostało ważnie zawarte w myśl prawa kanonicznego. Sędziowie w takim procesie mają za zadanie ustalić, czy w chwili zawierania małżeństwa istniały jakieś przesłanki powodujące nieważność takiego małżeństwa. Jeżeli w ramach prowadzonego procesu sędziowie ustalą, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte z powodu istnienia choćby jednej przesłanki powodującej jego nieważność, sąd wydaje wyrok stwierdzając nieważność takiego małżeństwa.

Stwierdzenie nieważności ślubu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *