„Rozwodem kościelnym” potocznie nazywa się stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w Kościele Katolickim. Stwierdzenie nieważności małżeństwa można uzyskać poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego – procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, przed właściwym sądem kościelnym. Sądy kościelne prowadzące między innymi procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, mają siedziby przy kuriach diecezjalnych. Celem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest zbadanie, czy dane małżeństwo zostało ważnie czy nieważnie zawarte. Sąd badając daną sprawę ustala, czy w chwili zawierania małżeństwa istniała któraś z przesłanek określonych przez Kodeks Prawa Kanonicznego, powodująca jego nieważności. Po przeprowadzeniu takiego postępowania, sąd wydaje wyrok, w którym stwierdza, czy małżeństwo zostało ważnie czy nieważnie zawarte. Jeżeli wyrokiem Trybunał orzeknie nieważności małżeństwa, możemy wtedy potocznie powiedzieć, że małżonkowie uzyskali „rozwód kościelny”.

 

Rozwód kościelny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *