Rozwód kościelny

„Rozwodem kościelnym” potocznie nazywa się stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w Kościele Katolickim. Stwierdzenie nieważności małżeństwa można uzyskać poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego – procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, przed właściwym sądem kościelnym. Sądy kościelne prowadzące między innymi procesy o stwierdzenie nieważności…

Unieważnienie ślubu

„Unieważnienie ślubu” to błędne określenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zgodnie z Nauką Kościoła, małżeństwa nie da się unieważnić. Można jedynie mówić o stwierdzeniu jego nieważność. Procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa zajmują się sądy kościelne, które mają swoje siedziby w…

Stwierdzenie nieważności ślubu

Stwierdzenie nieważności ślubu, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w Kościele, to orzeczenie sądowe przesądzające o tym, że konkretne małżeństwo nie zostało ważnie zawarte. Orzeczenie sądowe stwierdzające nieważność małżeństwa uzyskuje się poprzez przeprowadzenie odpowiedniego procesu sądowego. Prowadzeniem takich procesów zajmują się…

Rozwiązanie małżeństwa

„Rozwiązania małżeństwa” w Kościele Katolickim nie można dokonać. Zgodnie bowiem z Nauką Kościoła, małżeństwa ważnie zawartego nie da się rozwiązać. Błędnie mówiąc o „rozwiązaniu małżeństwa”, mamy na myśli stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ewentualnego uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa możemy dokonać po przeprowadzeniu…

Pomoc w rozwodzie kościelnym

Po pomoc w uzyskaniu tzw. „rozwodu kościelnego” najlepiej zwrócić się do kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie kanonicznym. Na rynku istnieje szereg kancelarii, które oferują pomoc w uzyskaniu „rozwodu kościelnego”. Przy wyborze kancelarii należy jednak zwrócić szczególną uwagę na profesjonalizm…

Jak wziąć rozwód kościelny

„Rozwód kościelny”, a poprawnie mówiąc stwierdzenie nieważności małżeństwa uzyskuję się poprzez przeprowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Procesy takie prowadzą sądy kościelne, które znajdują się w każdej diecezji przy kurii diecezjalnej. Proces wszczyna się poprzez złożenie we właściwym sądzie kościelnym…

Cena rozwodu kościelnego

Wysokość kosztów postępowania o stwierdzenia nieważności małżeństwa jest zróżnicowana, a różnice te wynikają z kilku czynników. Po pierwsze: wysokość opłaty sądowej jaką należy uiścić przy rozpoczęciu procesu w sądzie, uzależniona jest od tego, w którym sądzie sprawa się toczy. Sądy…

Kancelaria kanoniczna

Kancelarie kanoniczne, to kancelarie prawne oferujące pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa kanonicznego. Głównym przedmiotem działania takich kancelarii jest prowadzenie w imieniu klientów procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na rynku istnieje szereg kancelarii, które oferują pomoc w uzyskaniu „rozwodu…

Kancelaria kanoniczna Warszawa

Kancelaria Prawa Kanonicznego KANON, to kancelaria prawna zajmująca się obsługą prawną w sprawach z dziedziny prawa kanonicznego. Szczególnym przedmiotem działalności kancelarii KANON jest pomoc prawna oraz reprezentacja stron przed sądem w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zakres pomocy prawnej udzielanej…